Prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Noi, ViceMagazin.ro, considerăm că asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal este un angajament de bază în relația cu clienții noștri, astfel că ne vom strădui să prelucrăm datele dumneavoastră în deplină concordanță cu legislația în vigoare, în deosebi cu Regulamentul (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor sau GDPR). Bazată pe principiile transparenței, Vicemagazin.ro a pregătit acest document care evidențiază modul în care sunt colectate, utilizate, transferate și protejate datele dumneavoastră în relația cu noi.

Actualizarea și modificarea periodică a acestei politici de confidențialitate, se realizează constant pentru a evidenția orice modificări ale modului în care sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări din legislația română. 

ViceMagazin.ro este denumirea comercială a VICESHOP SRL, cu sediul social în București, Str. Ozana Nr. 2, cod poștal 032492, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/13104/2021, cod unic de înregistrare fiscală 44668649. În sensul legislației cu privire la protecția datelor, avem calitatea de operator atunci când prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal.

Categorii de date ce intră sub incidența GDPR

 

În general, colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Un exemplu al datelor cu caracter personal ar include, în momentul creării unui cont a adresei de e-mail, nume și prenume, iar în cazul plasării unei comenzi se mai adaugă adresa de livrare și numărul de telefon

Prelucrarea datelor cu caracter personal se mai realizează și în următoarele cazuri: prelucrarea comenzilor ce includ preluarea, validare, expedierea și facturarea acestora, soluționarea anumitor probleme ce pot apărea referitor la o comandă sau la bunurile achiziționate, returnarea produselor, rambursarea contravalorii produselor, precum și asigurarea de servicii suport. În cazul în care nu doriți să stocăm datele dvs., puteți să solicitați în orice moment ștergerea anumitor informații sau închiderea contului.

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către terți se realizează în anumite situații, cum ar fi furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de plată/bancare, furnizorilor de servicii de contabilitate, furnizorilor de servicii IT, precum și altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor si serviciilor noastre. În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice. Garantăm că accesul la datele dvs. de către terți persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

Prin citirea acestei politici de confidențialitate, ați luat la cunoștință faptul că aveți dreptul la transparența informațiilor, dreptul de informare și acces la datele dvs., dreptul la rectificare sau ștergerea datelor dvs., dreptul la opoziție și dreptul de a vă adresa Autorității de Supraveghere (ANSPDCP) în cazul în care drepturile dvs. garantate de GDPR au fost încălcate.